0%
albay sözcüğünün kökeni, albay sözcüğü nasıl ortaya çıktı? Rütbe adlarının Türkçe karşılıklarını veren ve o zamanın Erkanı Harbiye Reisliği tarafından hazırlanan eserden. Yani öztürkçe rütbe-birlik adlarının nasıl yapıldığını gösteren ana kaynaktan